Opiekunki 365 | ul. Sienkiewicza 12/1, Szczecin, Polska

Warunki

ZATRUDNIAMY NA NIEMIECKICH WARUNKACH

Osoba pracująca na warunkach niemieckich jest zgłaszana do Niemieckiej Kasy Chorych, dzięki czemu jest ubezpieczona w Niemczech zdrowotnie i przysługuje jej prawo do niemieckiej emerytury na takich samych zasadach jak inne osoby pracujące na terenie Niemiec.

PRACA Z NAMI TO SAME KORZYŚCI

Praca na niemieckich warunkach daje możliwość pobierania niemieckiej emerytury już po spełnieniu określonych warunków. Jednak nawet gdy nie zostaną one spełnione, wypracowane okresy i składki nie będą zmarnowane, lecz wliczać się je będzie wówczas, na mocy zawartego między Polską i Niemcami porozumienia – do polskiej emerytury. Tak więc pracując na warunkach niemieckich krócej niż zakładaliśmy, nie ma obawy, że cokolwiek nam przepada!

POLEĆ NAM OPIEKUNKĘ LUB OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH
ZGARNIJ BONUS 100 EUR