Opiekunki 365 | ul. Sienkiewicza 12/1, Szczecin, Polska

Od czego zależy czas pracy opiekunki w Niemczech

Myśl o wyjeździe do pracy w charakterze opiekunki osób starszych w Niemczech pojawia się w głowach coraz większej liczby osób. Spowodowane jest to przede wszystkim chęcią zarobienia większych pieniędzy. Perspektywa takiego wyjazdu rodzi wiele pytań, między innymi, jaki jestczas pracy opiekunki w Niemczech?

Jaki jest czas pracy opiekunki/opiekuna?

Czas pracy w Niemczech opiekuna czy opiekunki osób starszych uzależniony jest od wielu czynników. Czas, w jakim osoba będzie potrzebna i w jakim zakresie, zależy przede wszystkim od stanu zdrowia podopiecznego.

Spis treści

Stan zdrowia seniora a czas pracy opiekunki w Niemczech

Opiekunka osób starszych (Niemcy) – czas pracy

Stan zdrowia seniora a czas pracy opiekunki w Niemczech

Osoby starsze w Niemczech cieszą się stosunkowo dobrym zdrowiem. U naszego zachodniego sąsiada nikogo nie dziwi widok seniora biegającego, jeżdżącego na rowerze czy ćwiczącego w parku. Ważne jest to, że nawet osoby z ograniczeniami, np. poruszające się z pomocą balkonika czy wózka inwalidzkiego, uczestniczą w życiu swojej społeczności. Oczywiście są również tacy, którzy samodzielnie nie mogą funkcjonować i potrzebują opieki i wsparcia nawet przy najdrobniejszych czynnościach dnia codziennego. W takich przypadkach rodziny niemieckie zatrudniają opiekunki do całodobowej opieki nad seniorem. Bardzo często zainteresowani są pracownikami pochodzącymi z Polski. Uważają, że Polacy posiadają wysokie kwalifikacje i swoją pracę wykonują z zaangażowaniem. Wśród dzieci niemieckich seniorów jest opinia, że opiekunowie z Polski zapewniają komfort i bezpieczeństwo. Otaczają podopiecznych prawdziwym ciepłem i serdecznością. Są nie tylko opiekunami, ale stają się prawdziwymi przyjaciółmi, wspierającymi dobrą radą, uśmiechem i towarzystwem.

Opiekunka osób starszych (Niemcy) – czas pracy

Praca opiekuna/opiekunki osoby starszej to duża odpowiedzialność. Jak wygląda opieka w Niemczech i ile wynosi czas pracy? Musisz sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest to praca po 8 godzin dziennie, a pozostały czas nie jest czasem wolnym. Opieka wiąże się ze stałą gotowością do pomocy. Jesteś zobowiązana do tego, aby zająć się podopiecznym, kiedy będzie tego potrzebował. Opiekunka z całą pewnością pracuje wtedy, kiedy wykonuje czynności pielęgnacyjne, kiedy podaje leki, pomaga w ubieraniu się i kiedy zajmuje się gospodarstwem domowym (gotowanie, sprzątanie, pranie, zakupy). Nie oznacza to, że nie będziesz mieć czasu wolnego dla siebie. Czas wolny, w którym będziesz mogła wypocząć, wyjść na spacer czy zająć się swoimi sprawami, jest oczywiście przewidziany. Należy go z góry ustalić z rodziną seniora, aby w tym czasie ktoś inny mógł zająć się podopiecznym. Zazwyczaj w umowach jest zapis o 2-3 godzinach czasu wolnego na dobę. Warto jednak rozmawiać z rodziną, bo często udaje się wynegocjować dodatkowe kilka godzin, a czasem nawet cały dzień wolny (np. niedzielę).

Podejmując pracę w firmie OPIEKUNKI 365, czas pracy opiekunki w Niemczech ustalasz podczas podpisania umowy. Jest on uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.